www.durolane.comBioventus

Durolane – една инжекция за активен живот без болка

Durolane представлява 3ml вискоеластичен гел в стерилна спринцовка. Cъдържа 20 mg/ml стабилизирана хиалуронова киселина (NASHA – non animal durulanestabilized hialuronic acid) и физиологичен разтвор на натриев хлорид с PH 7.

Хиалуроновата киселина принадлежи към малка група вещества, еднакви за всички видове живи организми. Влиза в състава на органичните тъкани. В особено голяма концентрация се съдържа в кожата и синовиалната течност. Тя е основна съставка и на хиелинния хрущтял.

Durolane е нов, високоефективен препарат предназначен за симптоматично лечение на остеоартрит на колянна и тазобедрена стави.

Какво е Остеоартроза

Остеоартрозата е прогресивно дегенеративно ставно заболяване с циклично развитие и засягащо предимно хората на възраст над 50 год. Най често се засягат колянната и тазобедрена стави.

Заболяването се провокира от редица фактори:

  • – Травматични увреди на ставата
  • – Наднормено тегло
  • – Състояния след тотална минисцектомия
  • – Дисекиращ остеохондрит
  • – Патологични отклонения в морфотипа на пациента

Кои пациенти са показани за лечение с Durolane?

  • – Пациенти с изявени мекотъканни ставни изменения без сериозни дегенеративни промени.
  • – Пациенти, на които е противопоказно лечението с нестероидни противовъзпалителни средства.
  • – Пациенти, при които съществуват противопоказания за оперативно лечение.
  • – Като допълнение към хирургичното лечение
  • – Пациенти, желаещи да отложат във времето оперативното лечение

Терапевтични предимства на Durolane:

Биостабилен, неимуногенен, неживотински произход, биосъвместим, висока пречистеност, еднократна апликация.

Има ли противопоказания за използването на Durolane?

В настоящия момент няма публикувани данни за противопоказания за приложението на Durolane

Курс на лечение:

Eднократна вътреставна апликация. Това намалява значително риска от инфекция и спестява болката от многократното инжектиране.